Om Tilda

Senast ändrad: 12 juli 2019
Bärbar dator

Det finns behov och krav på att arkivera och publicera både forskningsdata och miljöanalysdata (miljöinformation) som öppna data för ökat vidareutnyttjande och ökad transparens inom bl. a forskningen. En förstudie pågår för att utreda behov, krav och lösningar för en samordnad arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata vid SLU.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har som universitet ansvar för att hålla forskningsdata tillgängliga för forskarsamhället och allmänheten nu och i framtiden som en del av SLU:s arkiv. Jämte att vara ett universitet har SLU också som statlig myndighet ett regeringsuppdrag att kontinuerligt bistå myndigheter, näringar och internationella organ med information om miljöns tillstånd.

Projektstatus

Förstudien ”Nystart Tilda” har påbörjats som ett resultat av genomlysningen av det tidigare Tilda-projektet. Förstudien drivs av Knowit konsultbyrå och planeras vara klar under hösten 2019. I projektteamet ingår representanter för biblioteket, miljödatastöd, juridik- och dokumentation (samtliga även medlemmar i Data Curation Unit) samt SLU:s IT-avdelning. I styrgruppen för förstudien ingår chef för ledningskansliet, överbibliotekarie, IT-direktör och vicerektor för fortlöpande miljöanalys. Universitetsdirektören är projektägare.  

Innan Tilda är på plats rekommenderar vi att du publicerar data i Svensk Nationell Datatjänsts (SND) katalog för tillgängliggörande av forskningsdata. SND-katalogen uppfyller de flesta krav som tidskrifter ställer på datarepositorier i samband med publicering av till artiklar underliggande data. Tänk på att din institution fortfarande ansvarar för att data arkiveras även om de publiceras hos SND.

Varför satsar SLU på detta?

Genom implementation av samordnade lösningar för arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata kan vi lättare
 • öka återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata från SLU
 • uppfylla vårt myndighetsansvar gällande allmänna handlingar och säkra att data finns tillgängliga nu och i framtiden
 • möta behov och krav gällande öppen tillgång till forskningsdata och stödja utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem
 • synliggöra SLU:s forskning och miljöanalysverksamhet
 • bistå forskaren/dataproducenten med
  • infrastruktur för datahantering redan från början av ett projekt och utifrån arkiv- och publiceringskrav
  • stöd för att hantera data i enlighet med FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • möjlighet att registrera metadata och data från forskning och miljöanalys på ett och samma ställe
  • spridning och exponering av forskningsresultat t ex genom citerbara dataset som blir meriterande för forskaren, koppling mellan artiklar och underliggande dataset
Stöd för datahantering

Läs mer om att hantera, arkivera och publicera forsknings- och miljöanalysdata.


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se, om DCU

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se