Om upphovsrätt

Senast ändrad: 29 april 2019
Hand håller upp mobiltelefon som fotograferar skogen i höstfärger bakom

Upphovsrätten påverkar dig både som användare av andras material och som skapare av eget material. Som upphovsperson har du både ideella och ekonomiska rättigheter till ditt verk och som användare måste du följa upphovsrätten.

Vid informationssökning, skrivande och publicering av ett eget arbete är det viktigt att känna till god sed, lagar och regler som rör användningen av andra personers material.

Rättigheter som ingår i upphovsrätt

Den så kallade immaterialrätten skyddar olika sorters intellektuella produkter och där spelar upphovsrätten en viktig roll. Upphovsrätten omfattar regler för upphovspersoners rättigheter att bestämma över användningen av litterära och konstnärliga verk.

Som upphovsperson har du följande rättigheter:

  • de ekonomiska rättigheterna - rätten att kontrollera hur arbetet sprids, publiceras, säljs osv.
  • de ideella rättigheterna - rätten att namnges som skapare av verket, samt motsätta sig kränkande bruk av verket.

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till en annan (t.ex. ett förlag) via ett avtal. De ideella rättigheterna kan däremot inte överlåtas till någon annan.

Som användare av andras material har du rätt att citera och referera andras texter (så länge du refererar korrekt). När det gäller att använda andras bilder, tabeller eller figurer är det mer restriktivt.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se