Låneregler och lånetider

Senast ändrad: 20 maj 2019

SLU-biblioteket är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Du som är verksam vid SLU behöver inte göra något för att bli låntagare, du får automatiskt ett lånekonto när du registreras som student eller anställd. Det enda du behöver göra är att välja en fyrsiffrig PIN-kod till ditt konto för att kunna låna i våra självbetjäningsautomater, det kan du antingen göra själv genom att logga in i vår söktjänst Primo, eller genom att besöka ett bibliotek och be oss om hjälp under våra bemannade öppettider.

Om du inte arbetar eller studerar vid SLU men vill låna böcker på våra bibliotek, så är du välkommen att kontakta oss eller besöka oss under våra bemannade öppettider för att få ett lånekonto. Du måste vara över 18 år för att kunna få ett lånekonto.

Ditt ansvar som låntagare

När du väljer att använda SLU-biblioteket förbinder du dig också att följa våra regler, och att observera förändringar av dessa:

  • När du lånar en bok är du skyldig att hålla reda på när lånetiden går ut och återlämna i rätt tid.
  • Du ansvarar för dina lån till dess att det lånade materialet är återlämnat och avregistrerat.
  • Det är inte tillåtet att anteckna i bibliotekets böcker.
  • Biblioteket tillhandahåller databaser, e-böcker och e-tidskrifter för icke-kommersiellt bruk. Den som använder bibliotekets elektroniska resurser måste följa licensvillkor och gällande lagar.

Lånetider

Lånetiden varierar beroende på vad det är för material du lånar. I de flesta fall förnyas lånet automatiskt upp till en viss maximal lånetid, så länge ingen annan ställt sig på kö.

30-dagarslån

Du är garanterad att ha boken i 30 dagar och du kan behålla boken i maximalt 365 dagar, så länge ingen annan låntagare ställer sig på kö. Om någon annan låntagare skulle ställa sig i kö på boken så får du ett mejl med ett nytt återlämningsdatum.

8-dagarslån

De flesta kursböcker har denna kortare lånetid. Du är garanterad att ha boken i 8 dagar, och kan behålla boken i upp till maximalt 90 dagar, så länge ingen annan ställer sig på kö. Om någon annan låntagare skulle ställa sig i kö på boken så får du ett mejl med ett nytt återlämningsdatum.

1-dagslån

Denna lånetid tillämpas på så kallad referenslitteratur. Dessa lån ska vara återlämnade senast kl. 16 efterföljande vardag. Om du återlämnar för sent påförs en förseningsavgift om 100 kr/bok. Dessa lån kan inte förlängas och de kan heller inte lånas igen inom 24 timmar. Du kan inte heller reservera referenslitteratur.

Fjärrlån

För material som lånats in från bibliotek utanför SLU gäller det utlånande bibliotekets lånevillkor. Som standard ges en lånetid om 30 dagar, men lånetiden kan bli kortare beroende på det utlånande bibliotekets villkor. Fjärrlån kan du inte förlänga själv, utan de måste förnyas av personalen. 

Försenad återlämning

Du har själv ansvar för att hålla reda på återlämningsdatum och återlämna det du har lånat i rätt tid. Biblioteket skickar ut mejl och brev som påminner om att lånetiden har gått ut för att underlätta detta.

Vid det tredje utskicket efter återlämningsdatum spärras du från att låna på nytt. Den spärren är kvar tills du återlämnat boken eller tills du betalat en ersättningsavgift för boken, minst 300 kr.

Skadat eller förlorat material

Om du trots påminnelser inte lämnar tillbaka boken skickar vi en faktura på bokens värde, dock minst 300 kr. Obetalda fakturor lämnas till inkasso.

Skulle du tappa bort eller förstöra boken blir du också ersättningsskyldig. Du får betala vad det kostar att köpa in boken igen. Värdet på böcker som inte längre går att köpa in sätts till 300 kr.

Efter överenskommelse med biblioteket kan du själv skaffa ett ersättningsexemplar och därmed undvika avgiften.

Är boken en del ur ett flerbandsverk som inte går att ersätta, blir du ersättningsskyldig för hela verket.

Är det ett fjärrlån som tappats bort eller skadats gäller det utlånande bibliotekets villkor.

Fakta:

Sekretess

Uppgifter om lån, beställningar och reservationer lämnas inte ut, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap 3 §.

Behandling av personuppgifter

SLU behandlar insamlade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se