Ur SLU:s kunskapsbank

Bärodlare i norr efterlyser ny kunskap

Senast ändrad: 18 september 2019
allakerbar.jpg

Den kommersiella bärodlingen i Norrbotten och Västerbotten har minskat kraftigt sedan 1980-talet, trots att svenskarnas konsumtion av bär har ökat under samma period. Mer kunskap om bärodling i norr, utvecklade nätverk inom värdekedjan och nytänk när det gäller vilka bär man odlar kan bidra till att vända utvecklingen.

Norra Sverige har relativt goda förutsättningar för odling av flera olika bär. Men medan svensk bärodling i stort utvecklas mot ökande skördar, effektivisering och färre men större företag minskar både antalet företag, arealer och skördar i Norrland.

I ett faktablad från Tillväxt Trädgård beskriver Anna Enocksson och Sara Spendrup, SLU Alnarp, norrländska bärodlares förutsättningar och framtidsutsikter. Faktabladet bygger på Enockssons examensarbete där hon intervjuade 11 bärodlare och två tidigare bärrådgivare i Norrbotten och Västerbotten. Syftet var att identifiera svårigheter och möjligheter i den norrländska bärbranschen.

Det är framför allt svarta vinbär och jordgubbar som odlas kommersiellt i Norrbotten och Västerbotten idag. Skördeminskningen gäller främst odlingen av svarta vinbär. Den byggdes till stor del upp under 1980-talet då den fick lokalpolitiskt stöd eftersom den ansågs vara en viktig produktionsgren för regional utveckling. I slutet av 1980-talet odlades nästan 280 hektar svarta vinbär i Norrbottens län. År 2014 var siffran 112 hektar. Med lägre skördar minskar också industriernas intresse för de norrländska producenterna.

Bland anledningar till att bärodlingen minskar nämner de intervjuade odlarna dels odlingsrelaterade problem, dels en brist på lokala förädlare och försäljningskanaler. De efterlyser mer av både kunskapsinhämtande och kunskapsspridning som stöd för dem som odlare i norr. Intervjuerna visar även på ett behov av plattformar där nätverk av odlare kan träffa aktörer från andra delar av värdekedjan, som plantskolister, syltproducenter och personer verksamma inom lokalturism.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se