Ur SLU:s kunskapsbank

Vinodling i kallare klimat

Senast ändrad: 18 september 2019
LTV-fakta 2017_24_ver2.jpg

Att producera vin i Norden är idag fullt möjligt med föränderligt klimat, kontinuerlig höjning av medeltemperaturen och ett utbud av sorter som är anpassade att mogna fram i det lägre temperaturområdet inom vad som är artspecifikt för vinplantor, Vitis vinifera.

Svensk vinodling har ökat i omfattning de senaste åren, det gäller såväl arealer, skördeutbyte som volymer. I ett faktablad från Tillväxt Trädgård beskriver Lotta Nordmark och Gun Hagström både odling och odlingsteknik för vinplantor samt framställning av vin.

Författarna ger en översiktlig beskrivning över kunskapsläget inom området. Exempel på områden som berörs är lämplig odlingsplats, skörd och sortering, jäsningsprocessen samt omtappning, lagring och buteljering. Läs mer i LTV-fakultetens faktablad nr 2017:24

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se