SLU-nyhet

Pressinbjudan: Ingen hunger 2030, en utmaning för jordbruksforskningen

Publicerad: 23 september 2019
agri4d_2019-300.jpg

Drivkrafter för förändring och hållbara livsmedelssystem är temat för en konferens vid SLU i Uppsala 25–26 september 2019. Konferensen vänder sig till yrkesverksamma och andra med intresse för hur jordbruksforskning kan bidra till det globala målet ”ingen hunger”.

Enligt Agenda 2030 ska extrem fattigdom avskaffas till år 2030, och ingen ska då längre lida av hunger. Ett avgörande fokus måste vara de fattiga på landsbygden som är beroende av jordbruk och närliggande tjänster för sin försörjning.

Kravet på ökad produktion i det småskaliga jordbruket kommer att vara mycket starkt, och frågan är hur detta kan åstadkommas på ett hållbart sätt, samtidigt som det ges stöd till dem som inte har förmågan eller är redo att medverka i denna omvandling. Den viktigaste utmaningen är alltså att öka produktiviteten, och samtidigt värna miljön och stödja dem som tappar sitt sociala stöd.

I detta komplexa sammanhang anordnar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI) en konferens vars huvudmål är att främja kunskapsutbyte kring hållbara livsmedelssystem.

Evenemanget pågår i två dagar och vänder sig till forskare och yrkesverksamma som arbetar med eller är intresserade av jordbruksforskning för utveckling. Doktorander, forskare och experter som arbetar med sociala eller politiska frågor, markfrågor, grödor, naturresurser, husdjurvetenskap, ekonomi, skogsbruk, trädgårdsodling, veterinärmedicin etc. uppmuntras att delta.

Under konferensen ges "keynote"-föreläsningar av representanter för organisationer såsom FAO, IFAD och CIFOR. Moderator är f.d. jordbruksminister Annika Åhnberg. Bland övriga medverkande finns t.ex. Simon Stanford, en välkänd sydafrikansk filmare och journalist. Konferensen hålls på engelska.

Mer information

Tid: 25 september kl 08:00–26 september 17:00
Plats: SLU, Ultuna, Uppsala
Om konferensen: https://internt.slu.se/en/calendar-originals/2019/9/agri4d-2019/
Programhäfte (pdf)

Kontaktperson för journalister som vill delta eller boka tid för intervjuer

Margarita Cuadra, forskare
Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 11 53, 073-648 40 74, margarita.cuadra@slu.se

Relaterade sidor: