SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 04 september 2019
jordglob_03_600x600px.jpg

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Internationellt

Center for World University Rankings (CWUR)

SLU är bland tio i topp av drygt 26.000 lärosäten över hela världen i ämnena skogsvetenskap, markvetenskap, veterinärmedicin och biodiversitet. (2017-04-05)

Leiden ranking

National Taiwan University Rankings (NTU)

 

QS Ranking

  • SLU i topp tre i universitetsrankning. SLU är ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap. Inom veterinärmedicin ligger SLU på plats 22. (2019-02-27)

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

U.S. News Best Global Universities

Nationellt

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se