Sveriges lantbruksuniversitet

Samverka med SLU!

SLU har flera samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället. Kontakta gärna dem eller andra experter vid SLU.
Loading…