Sveriges lantbruksuniversitet

Program Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner. 

JensFolster-KarinBlomback750.jpg

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Jens Fölster (t.v. i bild), koordinator, jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26, institutionen för vatten och miljö, SLU

Karin Blombäck (t.h. i bild), biträdande koordinator, karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63 , institutionen för mark och miljö, SLU

Kartor.

Vattenkvalitetsfrågor i Östersjön och Chesapeake Bay

SLU anordnar den 12–23 maj en kurs om vattenkvalitet i Östersjön och Chesapeake Bay. Inbjudna är studenter och lärare från Penn State University. I samband med kursen anordnas ett symposium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den 20 maj.

Loading…