Sveriges lantbruksuniversitet

Program Fjäll/Arktis

Vi samlar SLU:s kompetens kring den Fjäll/Arktiska miljön och arbetar för att stötta Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö. 

SAFBR_Summary_300x300.jpg

Hur mår Arktis sjöar och vattendrag?

Nyligen släpptes en rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden i Arktis sjöar och vattendrag.  I rapporten ges även rekommendationer om framtida miljöövervakning. Hör även Willem Goedkoop i ett radioinslag om vad som händer i fjällmiljöns vatten när temperaturerna stiger

WillemGoedkoop750.png

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Willem Goedkoop, koordinator
willem.goedkoop@slu.se

tel. 018-67 31 12

Insitutionen för vatten och miljö, SLU.

Loading…