Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

NyaArtfakta_nyhet_utan text_300 px.jpg

Ny Artfakta för Sveriges artskatt

ArtDatabanken vid SLU lanserar en ny webbapplikation under välkänt namn. Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med sina egna artobservationer. 

I nya Artfakta samlas flera av ArtDatabankens tjänster på ett och samma ställe. Förutom att rapportera till Artportalen kommer man också kunna läsa fakta om arternas status, levnadssätt och kännetecken. Dessutom finns artnycklar, gallerier med mängder av bilder och fågelljud för att kunna göra korrekta artbestämningar.

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 17 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

MT2018_skugga.jpg

Miljötrender #Jordbrukslandskap

Snart är det sommar igen och nya utmaningar för landets jordbruk. SLU:s miljöanalys av jordbrukslandskapet har växt i omfattning de senaste åren och en del av den kunskapen har vi samlat i ett temanummer av Miljötrender.

I Miljötrender #Jordbrukslandskap visar vi på några exempel från SLU:s miljöanalysarbete på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut. Läs bland annat om: pilotprojekt som kartlägger åkrars myller, betesmarker och om riskbedömning av växtskyddsmedel.

Läs också om hur det multifunktionella jordbrukslandskapet kan hjälpa till att tillgodose jordbrukets vattenbehov och minska risken för översvämningar.

Publicerad: 20 september 2019 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…