Antagningsstatistik

Senast ändrad: 20 september 2019

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2019. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

 

Program

BI

BII

BF

HP

Agronom – ekonomi

12,73x

12,95x

-

0,25x

Agronom – husdjur

15,63x

15,00x

-

0,70x

Agronom – landsbygdsutv.

13,63x

14,55x

-

0,90x

Agronom – livsmedel

13,45x

-

-

0,70x

Agronom – mark/växt

16,98x

18,06x

-

0,75x

Biologi och miljövetenskap

15,25x

15,20x

-

0,60x

Civiling. – energisystem

17,24

17,88

-

1,25***

Civiling. – miljö-  & vattentek.

17,29

18,56

-

1,15***

Djursjukskötare

19,69

19,91

4,00

1,40

Ekonomi - hållbar utveckling

13,73x

12,77x

-

0,60x

Etologi- och djurskydd

15,09x

16,09

2,50x

0,95

Hippolog – islandshäst

15,63x*

-*

-*

0,35*

Hippolog – ridhäst

16,65x*

18,60x*

-*

0,40x*

Hippolog – travhäst

-*

-*

-*

-*

Jägmästare

13,20x

14,72x

3,50x

0,60x

 

       

Landskapsarkitekt Alnarp

16,90

18,13

2,50x

1,10

Landskapsarkitekt Uppsala

18,39

18,75

-

1,20

Landskapsingenjör Alnarp
Landskapsingenjör Uppsala

12,80x
15,58

12,02x
16,20

-
4,00

0,35x
0,70

Lantmästare

13,18x

11,92x

-

0,45

Skogsmästare

13,13x

15,36x

-

0,55x

Sport- och sällskapsdjur

Trädgårdsing. - design

16,35x

**

13,44x

**

-

**

1,75x

**

Trädgårdsing. - odling

12,52

16,15

3,00

0,90

Veterinär

20,83

21,04

4,00

1,65

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov
*** HPK75 Högskoleprov viktat resultat kvantitaivt del 75, verbalt del 25

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

Program

BI

BII

BF

HP

Agronom – ekonomi

12,73x

12,95x

-

0,25x

Agronom – husdjur

15,63x

15,00x

-

0,70x

Agronom – landsbygdsutv.

13,63x

14,55x

-

0,90x

Agronom – livsmedel

13,45x

-

-

0,70x

Agronom – mark/växt

16,98x

18,06x

-

0,75x

Biologi och miljövetenskap

15,25x

15,20x

-

0,60x

Civiling. – energisystem

17,24

17,88

-

1,25***

Civiling. – miljö-  & vattentek.

17,29

18,56

-

1,15***

Djursjukskötare

19,69

19,91

4,00

1,40

Ekonomi - hållbar utveckling

13,73x

12,77x

-

0,60x

Etologi- och djurskydd

15,09x

16,09

2,50x

0,95

Hippolog – islandshäst

15,63x*

-*

-*

0,35*

Hippolog – ridhäst

16,65x*

18,60x*

-*

0,40x*

Hippolog – travhäst

-*

-*

-*

-*

Hortonom

15,57x

16,17x

-

1,00x

Jägmästare

13,20x

14,72x

3,50x

0,60x

Landskapsarkitekt Alnarp

16,90

18,13

2,50x

1,10

Landskapsarkitekt Uppsala

18,39

18,75

-

1,20

Landskapsingenjör Alnarp
Landskapsingenjör Uppsala

12,80x
15,58

12,02x
16,20

-
4,00

0,35x
0,70

Lantmästare

13,18x

11,92x

-

0,45

Skogsmästare

13,13x

15,36x

-

0,55x

Sport- och sällskapsdjur

Trädgårdsing. - design

16,35x

**

13,44x

**

-

**

1,75x

**

Trädgårdsing. - odling

12,52

16,15

3,00

0,90

Veterinär

20,83

21,04

4,00

1,65


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se