Utlysningar

Stipendium Axel Adlers Fond

Publicerad: 12 september 2019

Stipendium för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet

Ansökan senast: 2019-10-31
Finansiär: Axel Adlers fond

Stipendium kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller till projekt som är av gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Stipendium kan endast sökas av medlemmar i Naturvetarna.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som kan ladda ner här:
http://www.agronomforbundet.se/media/2016/09/ansoekningsblankett-axel-adlers-fond.docx


Observera att blanketten ska skickas in digitalt. Ansökan skall innehålla en redogörelse för vad de sökta medlen ska användas till, deltagare, resmål, projekt, beräknade kostnader samt eventuella andra sökta stipendier.

Efter fullgjort projekt/resa ska en skriftlig redogörelse inlämnas. Beslut kommer att meddelas den sökande, och innan det beviljade beloppet betalas ut ska reseberättelsen skickas in. Denna kan komma att publiceras i tidningen Agronomen och/eller i tidningen Naturvetare.

Stipendium betalas normalt ut i efterskott, men kan vid särskilda skäl delvis betalas ut i förskott. Begäran om förskottsbetalning skall göras i ansökan, där även de särskilda skäl som åberopas skall anges.

Frågor om Axel Adlers fond besvaras av Agronomförbundets ordförande, ordf@agronomforbundet.se

Fakta:

Agronomförbundet är sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Agronomförbundet är ditt kontaktnät inom agronomkåren och arbetar för att marknadsföra agronomer. Agronomförbundet arbetar för att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. Varje år delar vi ut Agronompriset Årets agronom och stipendier ur Axel Adlers fond. http://www.agronomforbundet.se/

Sidansvarig: utb-webb@slu.se