Examen

Senast ändrad: 13 augusti 2019
examensband.jpg

När du har avslutat din utbildning kan du ansöka om examen. Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå och förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande.

Ansök om examen

Ansökan om en examen från SLU görs via Ladok Student som du når från studentwebbens startsida.

Glöm inte att fylla i programvärderingen i samband med att du ansöker om din examen. Programvärderingarna är ett underlag i SLU:s förbättringsarbete.

Examensstruktur

Studiernas omfattning anges i högskolepoäng där ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. För examen på avancerad nivå krävs en tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

All utbildning och examina delas in i tre nivåer:

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå

Varje nivå bygger på att man har utbildning på tidigare nivå. Alla examina kopplas till någon av dessa nivåer och har en exakt omfattning i högskolepoäng. Du kan alltså inte inkludera mer högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. Det finns två typer av examina - yrkesexamina och generella examina. Högskoleförordningen anger att generella examina ska omfatta "successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen". SLU använder benämningen "huvudområde".

Generella examina på grundnivå

Högskoleexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 7.5 högskolepoäng.

Kandidatexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 45 hp på avancerad nivå med följande krav: minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd examen om minst 180 högskolepoäng (3 år) eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd examen om minst 180 högskolepoäng (3 år) eller motsvarande utländsk examen.

Följande huvudområden är fastställda vid SLU för generella examina

 • Biologi
 • Djuromvårdnad (endast grundnivå)
 • Företagsekonomi
 • Hippologi (endast grundnivå)
 • Husdjursvetenskap
 • Hållbar utveckling
 • Kemi
 • Lantbruksvetenskap
 • Landsbygdsutveckling
 • Landskapsarkitektur
 • Landskapsplanering
 • Livsmedelsvetenskap
 • Markvetenskap
 • Miljöpsykologi (endast avancerad nivå)
 • Miljövetenskap
 • Nationalekonomi
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Teknologi
 • Trädgårdsvetenskap
 • Veterinärmedicin

Yrkesexamina på grundnivå

 • Djursjukskötarexamen (180 högskolepoäng)
 • Djursjukvårdarexamen (120 högskolepoäng)
 • Hippologexamen (120 högskolepoäng)
 • Landskapsingenjörsexamen (180 högskolepoäng)
 • Lantmästarexamen (120 högskolepoäng)
 • Skogsmästarexamen (180 högskolepoäng)
 • Trädgårdsingenjörsexamen (120 högskolepoäng)

Yrkesexamina på avancerad nivå

 • Agronomexamen (270 högskolepoäng)
 • Hortonomexamen (300 högskolepoäng)
 • Jägmästarexamen (300 högskolepoäng)
 • Landskapsarkitektexamen (300 högskolepoäng)
 • Veterinärexamen (330 högskolepoäng)
Fakta:

Diploma supplement

Efter den 1 januari 2003 ska alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor åtföljas av en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver bland annat innehåll och omfattning av den utbildning som lett fram till examen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska underlätta erkännandet av högskoleutbildningen utomlands och göra det lättare att flytta mellan olika länder för att studera vidare eller arbeta.

Diploma Supplement utfärdas på ett vida talat europeiskt språk (engelska), automatiskt och utan kostnad, som en bilaga till alla examensbevis.

Exempel på Diploma supplement (2Mb)


Kontaktinformation

Examen

E-post
examen@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se