Utbytesstudier

Senast ändrad: 11 september 2019
Foto: Matilda Lindström

Att studera utomlands är ett bra sätt för dig att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och knyta nya kontakter i en helt annan kultur. SLU samarbetar med över 100 universitet runt om i världen så det finns goda möjligheter för dig att hitta ett spännande land eller ett lärosäte som passar just dig och din utbildning.

De flesta studenter på de treåriga programmen väljer att åka på utbyte under sitt sista år. För studenter på de längre programmen brukar det passa bäst att göra utbytesstudier under år fyra eller fem.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för dina utbytesstudier. Väljer du dessutom att studera vid ett universitet i Europa som SLU har ett avtal med kan du få stipendium.

I menyerna nedan har vi samlat information som kan vara bra för dig att ha innan du bestämmer dig för att studera utomlands.

Hur fungerar det?

Det finns många sätt att få internationell erfarenhet men det vi arbetar mest med är utbytesstudier. Utbytesstudier förutsätter att SLU har ett avtal med ett annat lärosäte i en eller annan form. I vissa fall ingår stipendium och ibland gäller specifika regler. Läs mer på de här sidorna om vad som gäller!

Om du vill åka på utbytesstudier är det viktigt att du är ute i god tid och se till att ha en välskriven ansökan. Du måste själv  undersöka om det finns kurser på det utländska lärosätet som du kan läsa och sedan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU.

Därför är det viktigt att du diskuterar din studieplan med din programstudierektor eller de Erasmuskoordinatorer som finns.

Erasmus+ stipendium 

Vill du studera vid ett annat europeiskt universitet kan du göra det som Erasmusstudent. Erasmus+ är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Alla som blir beviljade ett Erasmusutbyte får stipendiet. Det kommer att vara en del blanketter för dig att hålla reda på.

Stipendiet är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiet är 375 EUR/ månad för studier i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike. För alla övriga europeiska länder är stipendiet 315 EUR/månad. Stipendiet betalas ut innan utbytet börjar.

Nordplus stipendium

Att studera utomlands behöver inte betyda att du måste resa långt bort. Inom Norden och Baltikum finns det stora möjligheter att åka som utbytesstudent inom det som kallas Nordplus. Du kan välja att vara borta mellan 1 vecka och 12 månader och du kan läsa i Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Litauen eller Estland. 

Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Nordplusprogrammet så ingår alltid stipendium. Du behöver alltså inte ansöka om stipendiet separat om du planerar att vara borta en hel termin. För att man ska få ett Nordplusstipendium måste du studera på heltid och bo i det land som du studerar i.

 • För en studieperiod längre än en månad är stipendiet på 200 EUR/mån.
 • Du får också ett resestipendium på 250 EUR om du ska åka till Norge, Estland, Danmark, Lettland, Finland eller Litauen och 350 EUR om du reser till Island.
 • Om du är borta en kort.are tid är stipendiet på 330 EUR/vecka till alla länder inom Nordplus utom Island, där stipendiet är 430 EUR.

Kontakta Mobilitet@slu.se för mer information.

Läs mer om SLUs utbytesplatser.

Uppehållstillstånd och visum

Om du ska läsa i ett EU-land i mindre än tre månader behöver du inte något uppehållstillstånd eller visum. Du måste däremot ha ett giltigt pass. Om du ska läsa i mer än tre månader har du rätt till uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd när du är på plats i det land där du ska studera. Du måste då vara inskriven vid ditt värduniversitet, ha en försäkring och tillräckligt med pengar för att klara ditt uppehälle.

För länder utanför Europa krävs uppehållstillstånd/studentvisum. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till. Du kan dock inte söka uppehållstillstånd förrän du har fått antagningsbesked från det universitet där du ska studera.

Tillgodoräknande av studier utomlands

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att få med utlandsstudierna i din examen.

Läs mer på Studentwebbens sida om tillgodoräknande.

SLU har regelbundna informationsmöten där du får veta allt som du behöver veta innan du ansöker.

Försäkringar under ditt utbyte

Under tiden du är på utbyte får du en försäkring som SLU tecknar genom Kammarkollegiet. Den gäller från två veckor före terminsstart till två veckor efter terminsslut.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Du som åker på utbyte till USA eller Kanada kommer att bli tvungen att betala en försäkring till värduniversitetet. Du kan låna pengar från CSN för den här kostnaden.

Studera med funktionsnedsättning

Det finns goda möjligheter att studera utomlands även för dig som har en funktionsnedsättning. 

Här hittar du information om att studera utomlands med funktionsnedsattning.

Vart kan jag åka?

SLU har studentutbytesavtal spridda över hela världen. För att se vad som gäller för just dig, kan du söka på olika sätt, men det är viktigt att du går in på universitetet och ser vilka ämnesområden som är aktuella för just det universitetet. Här ser du också hur många studenter SLU kommer att kunna skicka till det universitet som du är intresserad av.

SLU:s platser för utbytesstudier 

När och hur ansöker jag?

Sista ansökningsdag

Om du vill göra utbytesstudier under läsåret 2020/2021 är ansökningsperioden 1 november till 2 december 2019

Här hittar du ansökningsformuläret!

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Checklista inför utbytesstudier

Du kan förberedda dig för ansökan till utbytesstudier med att titta på vår  checklista som guidar vi dig steg för steg genom allting du behöver göra för att förbe­reda dig inför dina utlandsstudier . 

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier vid SLU krävs att du:

 • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna.
 • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på. Om du har haft studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
 • kan tillgodoräknas dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska fått ditt val av kurser i utlandet godkänt i förväg av din programstudierektor eller motsvarande.
 • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.
 • gör två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut (gäller enbart Erasmusutbyte).

Språkkunskaper

SLU:s erfarenhet är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Universiteten inom Europa brukar godta SLU:s intyg på att du minst har kunskaper motsvarande Engelska B. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Ansökan är öppen en månad före sista ansökningsdag. Du ansöker genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här under ansökningsperioden. Du kan välja upp till tre olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå.

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

 • Foto - valbart.
 • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska
 • Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Du måste använda din student-epostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat iväg den!

Vad händer efter att du skickat iväg din ansökan?

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser eller om du har varit aktiv i kåren. Vi går helt på innehållet i din ansökan. Det är också avgörande att  du sökt kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Om två studenter konkurrerar om en utbytesplats sker lottning.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU.  Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna via e-post. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

Studentberättelser och bloggar

Här kan du läsa intressanta och spännande reseberättelser från SLU-studenter som varit på utbyte i olika delar av världen.

Har du varit på utbyte och vill att din berättelse eller blogg ska synas här (gärna med fina bilder, eller har trevliga bilder som vi får använda på våra webbsidor), så hör av dig till mobilitet@slu.se!

Berättelser från studenter på utbyte

Bloggar från studenter på utbyte

Utlandsstudier på egen hand

Har SLU inget partneruniversitet som du är intresserad av? Känner att du vill studera utomlands ändå? Tänk på att vara ute i god tid då du själv behöver skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. 

 • Ta reda på eventuell kostnad för studieavgift. Vissa universitet inom EU har inga avgifter om du är EU-medborgare.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.
 • Ambassader och konsulat eller till dem knutna institut kan ofta hjälpa till med information. 
 • Om du vill ha studiemedel behöver du kontrollera att universiteten är erkända eller under statlig tillsyn. Du är ansvarig att ta reda på vad själva utbildningen är värd, d.v.s. om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem. 
 • Se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper. Oftast behöver dina gymnasiebetyg översättas. Mall för översättning till engelska finns på skolverkets hemsida. 
 • Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på kammarkollegiet för auktoriserade översättare. Skicka ALDRIG iväg dina originalbetyg.
 • Eventuella intyg som visar att du har behörighet för högskolestudier kan du få från  Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR).
 • Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett och samma land. 
 • Var noggrann med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt eller inkommen i tid kan komma att gallras bort direkt!
 • Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet.
 • Du bör ansöka om studieuppehåll för den tid som du studerar utomlands.
 • Kanske kan du hitta några stipendier att söka? På nätet finns sammanställningar och företag som mot en avgift gör sökningar.

Master och doktorsexamen utomlands

Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Master program utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

I september 2015 startar 116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Det finns också 29 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2015-2016.
Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Länkar

Master-och doktorsexamen utomlands

Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Masterprogram utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

I september 2016 startar 106 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Det finns också 17 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2016-2017.
Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Länkar

Master Programme in Agroecology

Deadline : May 30th

Sommarkurser och andra kortkurser utomlands

Vill du uppleva något nytt under din sommar och samtidigt tillgodoräkna dig poäng? Sommarkurser passar för dig som kanske inte vill studera utomlands under en hel termin eller som funderar på om studier utomlands kan vara något för dig. SLU är medlem i olika nätverk som arrangerar sommarkurser.

NOVA och BOVA sommarkurser

NOVA och BOVA är två nätverk av nordiska och baltiska universitet som precis som SLU är verksamma inom life science. Dessa nätverk arrangerar kortare kurser på mellan fem dagar och fyra veckor.

Om du läser en kurs genom NOVA eller BOVA kan du ansöka om ett nordplusstipendium. Du ansöker om stipendiet till SLU efter att du har blivit antagen till kursen. Ansökningsformulär hittar du här. Skicka anmälan till: nordplus@slu.se

 

ELLS sommarkurser

ELLS är ett nätverk med sju europeiska universitet inom Life Science. Det finns 9 sommarkurser att välja mellan. Ansök via ELLS.

Om man läser en sommarkurs inom ELLS kan man söka resebidrag på 500 EUR oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. SLU utlyser 10 resebidrag per läsår och beslut fattas genom lottning om det finns fler än 10 sökande. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige. Ansök senast 31 maj.

Blankett för ansökan om resebidrag


AgroParisTech, Summer University 2020

France has recently been ranked number 1 as the most food sustainable country. True to this reputation, our team of research faculty and chefs have been constantly striving to develop innovative culinary practices in order to improve human health.

To that effect, Philippe Pouillart and his team have been working for years to make meal preparation a key moment in the fight against cancer: http://sante.lefigaro.fr/article/faire-des-repas-un-moment-cle-de-la-lutte-contre-le-cancer/. They are teaching our Culinary Sciences for Health Benefits and you students will be able to find out firsthand how to make “cooking” rhyme with “curing”.

You will find below the relevant online links to our 2020 summer program in Culinary Sciences for Health Benefits. For the 2020 edition of this program, we have designed in such a way so as to be able to accept more students and run 2 parallel groups if necessary.

 a)   Home page: Home Page (access to all documents)
b)   2020 brochure : Brochure
c)    2020 application form: Application form
d)   2020 learning agreement: Learning agreement
e)   Work placement questionnaire: Work placement questionnaire
f)    2020 detailed course description: Course description

Application deadline is February 15, 2020.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se