SLU-nyhet

Ny chef för Forskning och fynddata

Publicerad: 24 september 2018
Staffan Roos_DSC2489_justeradFotoJohaSa.jpg

Från oktober har ArtDatabanken en ny organisation och nyanställde Staffan Roos tar rollen som chef för program Forskning och fynddata. Staffan disputerade på SLU 2004 och har de senaste åren arbetat med forskning i Skottland.

Staffan kommer direkt från The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), vilket är Storbritanniens motsvarighet till Sveriges ornitologiska förening fast i jätteformat.

– RSPB är en välgörenhetsorganisation med 1,3 miljoner medlemmar och cirka 2000 anställda, varav 65 är forskare, berättar Staffan.

Under senare tid har hans forskning till stor del handlat om bevarande av rovfåglar.

– Till exempel har jag arbetat med ett projekt som försöker identifiera varför populationerna av tornfalk minskat i Storbritannien. Samt att jag försökt uppskatta vilka effekter vindkraft och förföljelse har på blå kärrhök, röd glada och havsörn. Tyvärr är förföljelse av rovfåglar ett relativt stort problem i Storbritanniens, berättar Staffan.

Staffan är medveten om att den nya tjänsten innebär mer ledarskap än forskning. Men han känner sig redo att ta sig an uppgiften, däremot upplever han en viss kulturkrock.

– Den viktigaste skillnaden är att i Storbritannien har ett stort team alltid mellanchefer. Det är sällan man har ansvar för fler än fem till sex personer. Här på ArtDatabanken är det en platt organisation. Jag kommer att ha 18 personer som rapporterar direkt till mig och det innebär att en stor del mitt arbete handlar om personalansvar och att alla har det de behöver för att kunna göra sitt jobb. Min ambition är att göra glappet mindre mellan mig och mina medarbetare, säger Staffan.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se