SLU-nyhet

Släktesnyckel för alla svenska bin

Publicerad: 29 november 2018
Kustbandbi (Halictus confusus) hona. Foto Krister Hall.

Nu publicerar ArtDatabanken en bestämningsnyckel för alla släkten av svenska bin. I flera fall får man också namn på arten, där släktet bara består av en art. Sedan tidigare finns nycklar till smalbin och citronbin publicerade, så nu kan man artbestämma en mycket stor del av den svenska bifaunan.

Bina utgör en grupp steklar med ca 300 arter som har påträffats i Sverige. De uppvisar en stor variation med avseende på både färg och form.

Även humlor räknas till bin och de, tillsammans med honungsbiet, utgör de sociala arterna. Övriga bin brukar kallas för solitära bin. Honungsbiet är ett tambi, övriga kallas för vildbin.

Humlorna och många andra bin är mycket håriga, men flera arter saknar synliga hår och påminner ofta om andra steklar. Vuxna bin lever av nektar och larverna lever av pollen som de vuxna djuren samlar ihop i boet. Undantaget utgörs av de parasitiska bina som inte själva samlar pollen utan stjäl andra bins proviant genom att lägga sina ägg i deras bo.

Nyckeln är framtagen av Björn Cederberg, Krister Hall och Alexander Berg. Arbetet med att beskriva övriga bin fortskrider och nya nycklar presenteras löpande. Dessutom går det att läsa om arterna i Artfakta och se bilder på de flesta av dem.

Liksom alla andra interaktiva nycklar fungerar nyckeln till alla släkten av svenska bin i såväl dator som mobiltelefon ute i fält.

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se