Hantering av personuppgifter

Senast ändrad: 24 maj 2018

Här har vi samlat information om vilka personuppgifter som vi samlar in för olika ändamål och hur vi hanterar dem. GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som börjar gälla den 25 maj 2018 i hela EU. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

ArtDatabanken SLU

Här hittar du information som förklarar hur personuppgifter behandlas inom ArtDatabanken SLU

ArtDatabankens webbapplikationer

Här hittar du information som förklarar hur ArtDatabanken SLU hanterar personuppgifter som behandlas för användning i ArtDatabankens webbapplikationer.

SLU

Här hittar du generell information om hur SLU behandlar personuppgifter.


Kontaktinformation