ArtDatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

flofa-2019-startsidan.jpg

Flora- och faunavård 2019

Årets Flora- och faunavårdskonferens med temat Natur i förvandlig - främmande arter och naturvård anordnas 10 april i Uppsala. Stanna gärna kvar till dag två för seminarier och workshops.

Och glöm inte att lämna förslag på den som du vill se som mottagare av Naturvårdspriset.