Om Fauna och Flora

Senast ändrad: 10 januari 2018

En modern tidskrift med en lång tradition.

Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor. Tidskriften har getts ut sedan 1906. Sedan 2002 ger ArtDatabanken ut Fauna och Flora.

Gamla artiklar

Många av de gamla artiklarna går att hitta på Projekt Runebergs sida: http://runeberg.org/faunaflora/

Artikelregister

Fauna och flora har funnits i över 100 år. Vi har gjort en sammanställning över alla artiklar som publicerats sedan starten 1906 i en Excelfil.

Ladda ner artikelregistret (uppd. 2018-08-20)

Instruktioner till författare och fotografer

Insända texter och illustrationer bedöms av Fauna och Floras redaktion och i vissa fall av tidningens redaktionskommitté. Artiklar granskas normalt av en eller flera externa specialister. Redaktionens ambition är att inom en månad meddela skribenter om artikeln accepteras för publicering.  Ladda hem instruktionen till författare och fotografer (pdf). 

Annonsera i Fauna och Flora

Fauna och Flora har en upplaga på 2 500 exemplar, men läses av betydligt fler, över 10 000. För annonsbokning och priser, ladda ner PDF.


Kontaktinformation

Redaktion
Postadress: Box 7007, 750 07 Uppsala
E-post: faunaochflora@slu.se

Chefredaktör och ansvarig ­utgivare
Tomas Carlberg
Tel: 018-67 25 77
Tomas.Carlberg@slu.se

Redaktör och layout
Ragnar Hall
Tel: 018-67 19 77
Ragnar.Hall@slu.se

Redaktör
Anna Lejfelt-Sahlén
Anna.Lejfelt-Sahlen@slu.se

Grafisk form, layout
Katarina Nyberg
Katarina.Nyberg@slu.se