Vinterhämpling

Senast ändrad: 06 december 2018
Vinterhämpling (Linaria flavirostris) Foto: Ragnar Hall. Lilla Ultuna, Uppsala 2017

Vinterhämplingen (Linaria flavirostris) är ca 13 cm lång och har en gulbruntonad fjäderdräkt, speciellt på huvud och bröst, samt mörka längsgående streck på ryggen och flankerna. Den kan under vintern ses i små flockar i dikeskanter och på tippar med kvarlämnad vegetation i södra Sverige - så ut och spana!

Den kan förväxlas med gråsiska men saknar bland annat gråsiskans röda pannfläck. Vi behöver uppdaterad information om vinterhämplings utbredning (rödlistekategori VU det vill säga sårbar). Så rapportera på Artportalen.

Läs mer i Artfakta


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
ArtDatabanken, SLU
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se