Marint faunaväkteri

Senast ändrad: 01 augusti 2018
Röd solsjöstjärna "Crossaster papposus". Illustration: Helena Samuelsson

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att övervaka sjöstjärnor och kräftdjur. Uppföljningen är en fortsättning av pilotstudien som genomfördes under 2017.


Pilotstudie 2017

Under 2017 tog fyra dykare på sig uppgiften att försöka observera arterna nedan och rapportera till oss. Allt data stoppades in i Artportalen och en sammanställning visar att 125 rapporter av totalt 137 (under 2017) levererades av dessa fyra dykare! Foton och ytterligare information om t ex övergivna hummertinor och döda bottenpartier kom också in i Artportalen. En liten satsning med ett fåtal positiva dykare gav en tydlig ökning av kvalitativa data, framförallt om vanliga arter med biotopdata.

Ladda ner rapporten från pilotstudien 2017

Marint faunaväkteri 2018

 

Under 2018 utvecklar vi pilotstudien och startar ideell uppföljning av marina arter. Vi har valt 12 arter sjöstjärnor och 15 arter/taxa kräftdjur. Urvalet av arterna baseras på följande kriterier: arterna lever på dykdjup, är tillräckligt stora för att synas, är möjliga att artbestämma utifrån informationsmaterialet och är av intresse ur något naturvårdsperspektiv (t.ex. vanlig x ovanlig, indikatorart, dåligt känd).

Förutom observationer av arter vill vi också gärna få en kort information om miljön, dykdjup, temperatur m.m. All information som är intressant att notera vid själva övervakningen kan skrivas på framtagna krysslistor som delas ut till dykare. Vi har också tagit fram foldrar för båda grupper och skickar ut dessa till alla intresserade.

Ladda ner broschyr om sjöstjärnor som övervakas
Ladda ner 
broschyr om kräftdjur som övervakas

Följande arter och taxa är med i den marina uppföljningen:

Sjöstjärnor – 12 arter/taxa
 • Kamsjöstjärna Astropecten irregularis
 • Femarmad sprödstjärna Luidia sarsi
 • Sjuarmad sprödstjärna Luidia ciliaris
 • Sjökex Ceramaster granularis
 • Hästsjöstjärna Hippasteria phrygiana
 • Kuddsjöstjärna Porania pulvillus
 • Röd solsjöstjärna Crossaster papposus
 • Gul solsjöstjärna Solaster endeca
 • Femhörnig knubbsjöstjärna Pteraster pulvillus
 • Vanlig sjöstjärna Asterias rubens
 • Taggsjöstjärna Marthasterias glacialis
 • Rutig sjöstjärna Stichastrella rosea

 

Kräftdjur – 15 arter/taxa
 • Hummer (europeisk hummer) Homarus gammarus
 • Havskräfta Nephrops norvegicus
 • Långfingrad grävkräfta Calocaris macandreae
 • Rundögd spökkräfta Callianassa subterranea
 • Mudderkräftor Upogebia sp.
 • Eremitkräftor (eremitkrabbor) Pagurus sp. och Anapagurus sp.
 • Trollkrabba Lithodes maja
 • Trollhumrar Galathea sp. och Munida sp.
 • Blåröd trollhummer Galathea strigosa
 • Snorkelkrabba Corystes cassivelaunus
 • Cirkelkrabba Atelecyclus rotundatus
 • Krabbtaska Cancer pagurus
 • Strandkrabba Carcinus maenas
 • Simkrabbor Liocarcinus sp.
 • Trekantskrabbor Hyas sp.

 

Bli marin faunaväktare

Hör av dig till oss om du är intresserad av att hjälpa oss att förbättra kunskap om marina arter. Vi skickar instruktion och tryckt material till dig. Tillsammans kan vi skapa bättre kunskapsunderlag om livet under ytan!


Kontaktinformation

Pavel Bína, koordinator Faunaväkteriet
ArtDatabanken, SLU
E-post: pavel.bina@slu.se
Tel. 018-67 34 06