Du kan vara delaktig

Det mesta av kunskapen om våra arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

2Pavel600_jsg.jpg
Floraväkteri

För att kunna bevara hotade arter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt är med och bevakar arter. Det gör att kunskapen om hotade svenska växter ökar – i första hand kärlväxter.

Faunaväkteri

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!

Medborgarforskning (Citizen Science)

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Du kan rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen och därmed bidra till ökad kunskap. Här kan du nå rapportsystemet Artportalen för frivilligövervakning som ArtDatabanken driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter.

Bli medborgarforskare – rapportera dina naturobservationer!