Versionshistorik ArtDatabankens API:er

Senast ändrad: 18 december 2018

Releaseversion 13 december 2018

Artportalen version 2.12.6.

Upcoming

Method will be removed

The method Taxa_GetProbableTaxaBySearch will be removed in a release after February 13 2019. Do not use this method.

Förbättringar/Improvements

Replaced method 

The new method Taxa_GetProbableTaxa replaces Taxa_GetProbableTaxaBySearch.

Taxa_GetProbableTaxa (/taxa/occurrence) has performance advantages compared with the old method. 

Data are pre-calculated on yearly basis.

Parameters:

 • parentTaxonId: top taxonid in taxon hierarchy. Result consists of taxa that has parentTaxonId as parent.
 • XCoord + YCoord: represents a point. Submit in RT90 coordinate system.
 • range: approx. radius in km from point XCoord + YCoord
 • startDate: date expressed in YYYY-MM-DD
 • weeks: Number of weeks to check for taxa occurrence. Valid values are: 0, 1, 2.
  0 = Week for {startDate} (default value).
  1 = Week for {startDate} + previous week + next week.
  2 = Week for {startDate} + two previous weeks + two next weeks.

Rättade buggar/fixed bugs

Fixed bug for "The Transaction property of the command has not been initialized."

 • Areas_GetTaxaCountByAreaId

___________________________________

Releaseversion 4 december 2018

Artportalen version 2.12.5.

Ny funktionalitet/New functionality

Metoder för hantering av diffusering av fynd. 

Läs om diffusering av fynd (svenska)
For information about site diffusion see (english) 

Diffusion (Diffusion_GetDiffusions)
Gets a list of all possible diffusion values (id 0 is used for undiffused coordinates).

Site GET (different methods)
All GET operations that returns Site(s) includes property for 

 • "diffusion"
  Site is diffused by this value (approx. meters)
  Value = 0 = Site is not diffused.
 • "isCoordinateDiffused"
  true: Coordinates are diffused.
  false: Coordinates are NOT diffused.

Site POST/PUT

Now possible to include "diffusion" to mark that the real coordinates should be hidden.

Valid values are returned by Diffusion_GetDiffusions

Rättade buggar/fixed bugs

Fixed bug for SortField=SystematicOrder

 • RecentSightings_GetRecentSightingsBySearch

============================================

Fixed bug for "The Transaction property of the command has not been initialized"

 • Areas_GetTaxaByAreaId

======================

Releaseversion 17 oktober 2018

Artportalen version 2.12.4.

Rättade buggar

Offset-Limit fungerar ej för atlasmetoder. 

Felmeddelande skickas vid användning av Offset-Limit.

Metoder som berörs:

 • Atlas_GetTaxaListInAtlasCell
 • Atlas_GetMissingTaxaInAtlasCell

Åtgärd:
Nu returnerar Offset-Limit svar. Obs! Se dokumentation för begränsning.

"Distance" - fungerar inte. Resultatet blir alltid "Distance: -1.0"

Metoder som berörs:
• Sites_GetSitesBySearch

Åtgärd:
Nu returnerar Distance rätt svar.

Felaktig implementation av Offset-Limit

I nuvarande implementation fungerar Offset-Limit så här:
Offset=100&limit=124 => visar träff 100 – 124

Metoder som berörs:

 • Sightings_GetSightings

Åtgärd:
Efter rättning är limit relativ offset:
Offset=100&limit=25 => visa träff 100 – 124

Det går inte att utelämna antal eller ange 0 för antal vid rapportering. (Obs! Gäller endast skriv-API)

Vid utelämnande av ”quantity” eller att 0 skickas in får man ett felmeddelande tillbaka. 

Metoder som berörs:

 • Sightings_PostSighting

Åtgärd:
Värdet för "quantity" kan utelämnas och resulterar då i Quantity = NULL, vilket gör att observationen står som ”noterad”.

Förbättringar

Artgrupp läggs till i returnerat svar i metoder som hämtar observationer

Metoder som berörs:

 • Sightings_GetSightingByID
 • Sightings_GetSightingsBySearch

Åtgärd:
SpeciesGroupID läggs till i returnerat svar.
Förtydligande av dokumentation

Ingen funktionell förändring av funktionen endast förtydligande av dokumentation.

Metoder som berörs:

 • Areas_GetTaxaByAreaId

Ny dokumentation:
Anropet fungerar endast för kommuner och landskap och returnerar bara data för taxa som finns i Artportalens listor.
Areas_GetAreasBySearch
med AreaTypeId = 1 (kommuner)
med AreaTypeId = 16 (landskap)
De id som returneras kan sedan användas i Areas_GetTaxaByAreaId.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se