ArtDatabanken

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Artportalen

Artportalen är viktig för svensk naturvård

Ungefär 98 % av alla fynd i Artportalen är vanliga svenska arter. Fynd av vanliga arter som talgoxe och blåsippa kan vara lika värdefulla i längden som fynd av sällsynta arter som skräntärna eller mosippa. Den stora mängden observationer utgör ett unikt material som kan användas för till exempel naturvårdsplanering eller för att studera trender och förändringar i svensk natur. Genom att rapportera in i Artportalen gör du en viktig insats för svensk naturvård.

Har du frågor kontakta Stephen Coulson eller Johan Nilsson.

Till Nyheter om Artportalen

Till Artportalens versionshistorik

Fågelskådare. Foto: Johan Södercrantz

Artportalen används av många

Artportalen startade år 2 000, och har under de senaste åren vuxit lavinartat i antalet användare och observationer. I början på 2016 passerade antalet rapporterade observationer 50 miljoner. Systemet har 16 000 användare och i genomsnitt matas en observation in i systemet var femte sekund. Till användarna hör tjänstemän på landets länsstyrelser och kommuner, forskare, konsultfirmor, frivilliga inventerare och intresserade privatpersoner.

Artportalens bildgalleri

Artportalen kan du enkelt ladda upp bilder på arter som du själv har tagit. Dina bilder kan hjälpa andra användare med artbestämning, och du kan själv få hjälp med artbestämning av andra användare som har möjlighet att kommentera bilder. Många fotograferande fågelskådare har också blivit småkrypsskådare tack vare Artportalens fantastiska bildgalleri! 

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av ArtDatabanken vid SLU, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening. Den nya generationen av Artportalen har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet.
Publicerad: 01 november 2017 -