ArtDatabanken

Artfakta

I Artfakta presenteras ArtDatabankens information om svenska arter på ett samlat sätt. Faktauppgifterna omfattar allt från arters namn och släktskap till deras kännetecken, utbredning och ekologi. 

Ocnus brunneus. Illustration: Helena Samuelsson

Hur du använder Artfakta

Artfakta är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data.

I Artfakta kan du  filtrera ditt sökresultat utifrån t.ex. rödlistekategori, länsförekomst eller ekologiska egenskaper. För varje enskilt taxon (art, släkte osv.) finns en presentationssida, där du kan hitta texter och bilder om kännetecken, ekologi mm. Dessutom finns det kartor från Analysportalen samt bilder och länkar till t.ex. Artportalens bildgalleri och länk till Artnyckeln för hjälp med artbestämning. Innehållet på presentationssidorna byggs på kontinuerligt.

Har du frågor om Artfakta kontakta Artur Larsson eller Michael Krikorev.

Barkhätta Mycena meliigena. Foto: Michael Krikorev

Artfakta i framtiden

Under 2018-2019 arbetar ArtDatabanken vidare med att förbättra användbarhet och sökfunktionalitet, samtidigt som innehållet i Artfakta fylls på successivt, och på olika sätt. I flera pågående projekt presenteras så mycket som möjligt av tillgängliga fakta (ekologi, utbredning, kännetecken osv.) för en viss grupp arter, t.ex. alla arter i ett släkte. Huvudsyftet med sådana projekt är oftast att underlätta artbestämning. Andra projekt syftar till att samla och lagra information om ett begränsat urval ekologiska parametrar för alla arter i en större organismgrupp - t.ex. bytesdjur och värdväxter hos fjärilar och skalbaggar, eller relationer till vedartade växter hos alla organismer. 

För närvarande finns drygt 6 000 svenska arter "fullständigt" presenterade i Artfakta. Arter som är eller har varit rödlistade har generellt fler faktauppgifter inmatade, och utmaningen är att kunna presentera information också om övriga arter.

Verktyg för artbestämning 

Det senaste komplementet till Artfakta – är ett verktyg för artbestämning Artnyckeln. Att ”nyckla” är ett begrepp för att bestämma arter med hjälp av ett schema, en så kallad nyckel. Sådana finns i olika varianter i bestämningsböcker av olika slag, t.ex. i bokverket Nationalnyckeln. Under 2017 kommer bestämningsnycklar för olika grupper successivt att publiceras, samtidigt som vertyget fortsätter att vidareutvecklas. Läs mer i nyhetsflödet om vilka nycklar som publicerats.

Artfakta – finansiering och samverkan

Artfakta utvecklas och förvaltas på ArtDatabanken i huvudsak inom Svenska artprojektet. Innehållet finansieras även från annat håll, t.ex. rödlistningsarbete bekostas delvis av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Publicerad: 01 november 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se