Om ArtDatabankens webbapplikationer

Senast ändrad: 29 maj 2018

Om ArtDatabankens webbapplikationer

Denna text avser de webbapplikationer som förvaltas av ArtDatabanken, SLU, dvs. artfakta.se, artnyckeln.se, dyntaxa.se, artportalen.se, analysisportal.se, tradportalen.se och musselportalen.se. Se även separat information om ArtDatabankens webbplats, som avser artdatabanken.se.

Ansvar

ArtDatabanken ansvarar för förvaltningen av webbapplikationerna, men ansvaret för innehållet delas med andra aktörer enligt information om respektive applikation (se länkarna ovan).

ArtDatabanken ansvarar inte för att data som skördas från andra källor eller rapporteras in av användare, t.ex. fynduppgifter, är korrekta. Du som använder uppgifterna har skyldighet att själv informera dig om uppgifternas kvalitet och hur den påverkar ditt användande av dem.

Ansvaret för data som laddas upp av användare direkt till webbapplikationerna regleras av särskilda villkor för kontohavare vid ArtDatabanken.

Upphovsrätt och citering

Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda texter eller bilder från webbapplikationerna. Den som har frågor kring rätten att utnyttja bilder eller texter från våra webbapplikationer kan kontakta ArtDatabanken via e-postadressen upphovsratt@slu.se.

Publicerad information får citeras med angivande av källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan skada SLU. Inte heller får webbplatsernas design kopieras och användas i andra syften. 

För länkning till ArtDatabankens webbapplikationer som innebär att upphovsrättsligt skyddat material synliggörs i ett nytt sammanhang gäller dels att upphovsmannens namn måste vara synligt, dels att källa ska anges enligt citeringsanvisning för respektive applikation.

I texterna om respektive applikation (se länkarna ovan) finns rekommendationer kring citering för respektive applikation. I det fall ingen av dessa rekommendationer är tillämpbar bör man använda denna allmänna källreferens till webbsida:

ArtDatabanken, SLU [årtal för nedladdning]. [sidans rubrik]. [sidans url] (hämtad [datum för nedladdning]).

Användning av kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatserna. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur de kan undvikas.

I vissa webbapplikationer används kakor för att ge besökaren tillgång till extra funktioner. Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur besökarna använder webbapplikationerna. Ingen personligt identifierbar information om besökaren, som e-post eller namn, lagras.

Du har alltid möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras eller så att du får information om när en webbsida innehåller kakor. Men vissa funktioner kan då falla bort.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se

Behandling av personuppgifter

ArtDatabanken, SLU behandlar personuppgifter som samlas in genom våra webbapplikationer. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på SLU:s webbplatser är SLU:s integritets- och dataskyddsfunktion.

Kontakta oss!

Vi är tacksamma för tips och synpunkter från dig som använder våra webbapplikationer!

  • Övergripande (tips och synpunkter): artdatabanken-webmaster@slu.se 
  • Enskilda applikationer: Se kontaktinformation för respektive applikation via länkar ovan.

Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se