Biogas och slakteri vid Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 06 december 2018
biogas Lövsta_EXT_121023_0050_pog.jpg

I anslutning till Lövsta lantbruksforskning finns en biogasanläggning där stallgödseln rötas och som genererar värme och el till stallarna samt Lövsta slakteri där alla djur slaktas vilket ger minimala transportsträckor.

Miljö- och klimathänsyn

Biogasanläggning

All stallgödsel som produceras på djuranläggningen rötas i den biogasanläggning som SLU uppfört på området. Förutom gödsel tillförs stora mängder gräsmaterial som produceras i närområdet. Biogasen används för uppvärmning och elproduktion. Djurstallarna får värme och el från denna anläggning.

Fastighetsförvaltningen inom SLU


Lövsta slakteri

I närheten av Lövsta lantbruksforskning finns Lövsta slakteri. De grisar och nöt som lämnar anläggningen på Lövsta slaktas där. Verksamheten drivs av en privat entreprenör som tar in djur från närområdet.

Lövsta slakteri


Kontaktinformation

Mats Pehrsson, Driftchef
Lövsta lantbruksforskning, SLU
mats.pehrsson@slu.se, 018-671905   

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se