Studiebesök på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 24 augusti 2018

Gör ett studiebesök i visningsrummet och se korna. Skicka en förfrågan om studiebesök.

Studiebesök på SLU Lövsta lantbruksforskning, kan planeras in i mån av tid och hålls i visningsrummet ovanpå nötstallet.

Genom ett stort panoramafönster ser besökaren kostallet samt kalv- och kalvningsavdelningen. Besök i djurstallar ingår inte i studiebesöket. Visningen tar ca 1-2 timmar och efteråt vill vi gärna att du som besökare talar om vad du tyckte om studiebesöket.

Smittskyddsregler vid besök

Besökare måste följa anvisningar och lagar som reglerar smittskyddet vid besök på Lövsta lantbruksforskning.

Besöksregler visningsrum

visningsrummet_invigningen_SLU_120524_0023_jsg.jpg
Panoramafönster i visningsrummet, Lövsta forskningscentrum. H.M.K Carl XVI Gustaf blickar ned i kostallet vid invigningen, våren 2012. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Förfrågan om studiebesök på Lövsta lantbruksforskning

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Utvärdering av studiebesök på Lövsta

Utvärdering studiebesök på Lövsta

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Mats Pehrsson, Driftchef
Lövsta lantbruksforskning, SLU
mats.pehrsson@slu.se, 018-671905   

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, 018-673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, 018-671457   

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se