Utbildning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 24 augusti 2018
utbildning gris_SLU_130205_0276_jsg.jpg

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser kor för mjölkproduktion, gris och fågel.

Alla fakultetens studenter och forskarstuderande kommer att passera anläggningen under sin utbildning. Varje år antar VH-fakulteten över 200 studenter som utbildas i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Vid VH-fakulteten bedrivs dessutom internationella mastersutbildningar.

 

Förfrågan om utbildning vid djuranläggningarna på Lövsta

Fyll i förfrågningsunderlaget nedan och få förslag på när och hur din kurs kan förläggas till anläggningarna på Lövsta. Förfrågan besvaras av utbildningssamordnare.

Öppna förfrågningsunderlag

Utvärdering av besök på Lövsta lantbruksforskning

Fyll i nedanstående blankett och maila den till utbildning-lovsta@slu.se.

Utvärderingsblankett


Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta lantbruksforskning

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, 018-673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, 018-671457   

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se