Forskning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 06 december 2018
koförsök RS virus Lövsta SLU_170124_0738_jsg.jpg

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel.

I genomsnitt pågår ett tiotal forskningsprojekt varje dag - läs mer om dom här

Lövsta lantbruksforskning är en viktig resurs för forskning och utbildning om lantbrukets djur. I genomsnitt pågår här, varje dag, ett tiotal forskningsprojekt och studenterna vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, kommer under sin utbildning till Lövsta för olika undervisningsmoment. Djuren är centrala i forskning och utbildning, men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel. Målet för Lövsta är att vara ett föredöme inom djurhållning och lantbruksdrift och att erbjuda SLU:s forskare, internationella forskarkollegor och forskare inom näringslivet utmärkta forsknings- och utbildningsmöjligheter i en modern lantbruksmiljö.

Forskningsprocessen

Översikt - forskningsprocessen på Lövsta

Förfrågan forskningsprojekt

Genom att du fyller i underlaget nedan kan forskningssamordnare och stallverksamhet ge förslag på genomförande och kostnader för ditt forskningsprojekt.

Skicka en förfrågan om forskningsprojekt på Lövsta lantbruksforskning


Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, 018-673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, 018-671457   

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se