SLU:s fakulteter

Senast ändrad: 31 oktober 2018

SLU har fyra fakulteter. Två av fakulteterna finns huvudsakligen i Uppsala, en i Umeå och en i Alnarp.

Till varje fakultet knyts institutioner, enheter och centrumbildningar. Dessutom finns det centrumbildningar som är gemensamma för flera fakulteter. Universitetet har även en omfattande samverkan med externa parter i olika centrumbildningar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se