Uppdragsutbildning i sportmedicin och rehabilitering

Senast ändrad: 24 maj 2018
SLU_130418_1299_jsg.jpg

Målgruppen är veterinärer och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med hund och katt eller med häst, samt sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Mål
Att erbjuda deltagarna basteoretiska kunskaper och tillämpad färdighetsträning i funktionsbedömning och behandlings-planering inom sportmedicin och rehabilitering.

Innehåll
Inom utbildningen erbjuds sammanlagt 10 delkurser som totalt omfattar 30 hp. Sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård måste läsa samtliga delkurser. Övriga kan välja att delta enbart i kurser som har inriktning hund och katt, eller häst. Man kan välja enstaka kurser, men de måste då inom varje djurslag följa den kronologiska ordningen eftersom varje delkurs förbereder för efterföljande kurser. Inom varje delkurs ges föreläsningar/praktiska övningar på SLUs campus i Uppsala under sammanlagt 3-5 dagar (se angivna datum), vid ett eller två tillfällen.
Journal clubs kommer under respektive delkursperiod att genomföras på distans via internet. Examination sker efter varje delkurs.

Plats
Ultuna, Uppsala och webbaserat.

Tid
Mars 2018 - januari 2020. Omfattning sammanlagt 30 hp.

Avgift
30 hp-kursen: 158 500 kr, exkl. moms. Gäller för sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Avtal tecknas för hela 30 hp-kursen men man kan avtala om att betala de separata delkurserna efterhand under de två åren. Observera att Introduktionskurs 10 hp tillkommer.

Datum och avgifter (exkl moms) för separata delkurser:
(Klicka på kursnamnet för kursbeskrivning)

3-4 mars och 7-8 april 2018: Klinisk träningslära, inriktning hund och katt; 18 500 kr

24-27 maj 2018: Manuell klinisk undersökning, hund och katt; 16 500 kr

28-30 september 2018: Klinisk rörelseanalys, hund och katt; 16 500 kr

23-25 november 2018: Ortopedi och neurologi, hund och katt; 15 500 kr

11-13 januari 2019: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, hund och katt; 15 500 kr

26-27 januari och 9-10 mars 2019: Klinisk träningslära, inriktning häst; 18 500 kr

11-14 april 2019: Manuell undersökningsteknik, häst; 16 500 kr

17-19 maj 2019: Rörelseanalys, häst; 16 500 kr

27-29 september 2019: Ortopedi och neurologi, häst; 15 500 kr

10-12 januari 2020: Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, häst; 15 500 kr

Intresseanmälan
Gör din intresseanmälan här.

Uppdragsutbildning
Denna tilläggsutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning, se information om uppdragsutbildning.


Kontaktinformation

Pia Gustås
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671358
E-post: pia.gustas@slu.se

Sidansvarig: jane.geismar@slu.se