Tilläggsutbildning för tandläkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter

Senast ändrad: 12 januari 2018

för behörighet att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Fr.o.m. den 1 januari 2010 krävs legitimation eller godkännande från Jordbruksverket för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Legitimerade tandläkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter kan ansöka om sådant godkännande efter att med godkänt resultat ha genomgått en av Jordbruksverket godkänd tilläggsutbildning. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:9)* för godkännande av arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Denna tilläggsutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning, se information om uppdragsutbildning.

 Introduktionskurs, 10 hp

Tilläggsutbildningen startar med en gemensam introduktionskurs omfattande 10 högskolepoäng (hp), följt av yrkesinriktade fortsättningskurser för respektive yrkeskategori. Fortsättningskurserna omfattar 30 hp.

>> Intresseanmälan till introduktionskursen

Kontakt: info-tssb@slu.se

FAQ - Vanliga frågor och svar

* Ny föreskrift från 4 april 2016 innebär att det inte längre finns möjlighet för sjuksköterskor att ansöka om godkännande att arbeta inom djurhälsovården.

 
Fortsättningskurs för sjukgymnaster/fysioterapeuter, 30 hp

Fortsättningskurs för sjukgymnaster/fysioterapeuter är planerad att genomföras mellan mars 2018 och januari 2020. Inom utbildningen erbjuds sammanlagt 10 delkurser som totalt omfattar 30 hp. För dem som ska ansöka om behörighet att arbeta inom djurhälsovård krävs att samtliga delkurser genomförs.

Läs mer om fortsättningskursen under denna länk!


Kontaktinformation
Sidansvarig: margareta.stigson@slu.se