Guidning i natur och kulturmiljö, 7,5 hp

Senast ändrad: 21 januari 2019
kollage-guideutbildning.jpg

Om du vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar är detta utbildningen för dig. Du får lära dig att planera och utveckla guidning, att reflektera över vad som sker i guidesituationens kommunikation samt att använda verktyg för planering och guideteknik. Du får också testa dina nyvunna kunskaper genom att guida dina kurskamrater och genom praktik. Utbildningen innehåller även moment om säkerhet, värdskap och ledarskap.

Guidning i natur och kulturmiljö är en uppdragsutbildning som ges av Centrum för naturvägledning (CNV) vid SLU. Utbildningen hålls från mars till oktober 2019, motsvarar cirka 18 dagars heltidsstudier och går delvis på distans. Dessutom ingår fem dagars praktik fördelad på minst två tillfällen. Anmäl dig senast 3 februari.

Mål för utbildningen

Utbildningen ger dig som verksam guide bättre förutsättningar att guida på ett professionellt sätt i svensk natur och kulturmiljö. Efter utbildningen ska du kunna

 • kommunicera med deltagare på ett genomtänkt, entusiasmerande och involverande sätt
 • förbereda, genomföra och utvärdera ett guideprogram så att det inte stör naturen, andra människor eller markägare
 • förebygga och hantera incidenter
 • planera en guidning så att deltagaren ges goda möjligheter att få en positiv upplevelse, bland annat genom förmåga att bedöma gruppens förutsättningar, tillämpa gott värdskap och anpassat ledarskap
 • reflektera över din egen roll som guide och naturvägledning som fenomen utifrån övningar och kurslitteratur.

Utbildningens delar

Utbildningens innehåll baseras på den nationella normen för utbildning av naturguider. Se www.utbildningsnorm-naturguider.se. Vi arbetar för att utbildningen ska kunna hållas inom ramen för normen. De fyra huvuddelarna i normen och i kursen är:

 1. Kommunikationsförmåga
 2. Logistik, organisation och planeringsförmåga
 3. Säkerhet: förebyggande säkerhetsarbete och incidenthantering
 4. Värdskap, ledarkompetens och service

Utbildningen motsvarar nivå 5 i det europeiska systemet för heritage interpretation i European qualifications framework, det vill säga utbildningsnivå för professionellt verksamma guider. Se sidan 69: https://issuu.com/aldenbieseneu/docs/manual-inherit-en

Kommunikationsdelen i utbildningen innehåller en guideutbildning från den europeiska organisationen Interpret Europe. Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive Guide enligt Interpret Europes egen standard. Läs mer om Certified Interpretive Guidewww.interpret-europe.net/top/training/guide-course.html (obs för att få detta certifikat och för att genomgå utbildningen krävs medlemskap i organisationen).

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning av övningsuppgifter och guidning.

Vid utbildningens slut behöver du ha genomgått en första hjälpen-utbildning (L-CABCDE eller motsvarande), som inte är äldre än tre år. I anslutning till utbildningens träff i oktober kommer det finnas möjlighet att gå en sådan utbildning.

Godkänt genomförande på utbildningen ger 7,5 hp. 

Datum för utbildningens träffar

Under mars-oktober 2019 kommer det vara fyra träffar i Uppsala:

 • 19-22 mars
 • 7-10 maj (observera att tidigare datum för denna träff var 14-17 maj)
 • 20-23 augusti
 • 15-18 oktober 

Mellan träffarna behöver du lägga tid på att genomföra hemuppgifter motsvarande cirka en heldags studier mellan varje träff.  

Praktik

Under utbildningens gång har du guidepraktik vid två tillfällen. Praktiken behöver totalt omfatta minst fem dagar. Du väljer själv när praktiken ska genomföras. Du behöver få din praktikplan godkänd av läraren. Din praktik kan ske på din ordinarie arbetsplats om du guidar där.

Pris

Pris för att delta på utbildningen är 9 600 kr ex moms.

I priset ingår kurslitteratur, som till exempel ett tryckt exemplar av handledningen Praktisk interpretation.

Kostnader för boende, resor och mat samt eventuell första hjälpen-utbildning ingår inte i priset. Det ingår inte heller kostnad för medlemskap i Interpret Europe, vilket krävs för att få delta i den del av guideutbildningen som är kopplad till Interpret Europe. Här står mer om medlemskap i Interpret Europe.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdatum är 3 februari.

Då utbildningen hålls i form av en uppdragsutbildning behöver du formellt sett delta genom en organisation, till exempel din nuvarande arbetsgivare, ditt företag eller en förening som du är medlem i.

Utbildningen genomförs endast om det är minst 15 deltagare.

 

Frågor

Om du har frågor kontakta oss gärna på cnv@slu.se eller Per Sonnvik på 018-672444, per.sonnvik@slu.se 

Anmäl dig här!

Faktureringsinformation

Dina önskemål och behov

Godkänn och skicka in anmälan

Går det bra för dig att vi delar ut ditt namn och din e-postadress till övriga deltagare, under eller efter utbildningen, t ex via en deltagarlista?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se