Sekretariatet för Uppdragsutbildning

Senast ändrad: 15 september 2016

SLU beslutade 2010 om att inrätta ett sekretariat för uppdragsutbildning. Sekretariatet ansvarar för sammanställning och redovisning av uppdragsutbildning och andra utbildningsaktiviteter som anordnas mot avgift till yrkesverksamma inom SLU:s sektorer.

Emedan uppdragsutbildning alltid måste bära sina egna kostnader kan andra utbildningsaktiviteter vara gratis. Exempel på gratis aktiviteter är så kallade öppna föreläsningar, vissa webbföreläsningar och seminarier.

Sekretariatet för uppdragsutbildning ska verka för att öka utbudet av uppdragsutbildningar och utbildningsaktiviteter gentemot yrkesverksamma genom att stötta institutioner eller enskilda forskare/lärare, dels med information, dels med administration, organisation och marknadsföring av kurser. Sekretariatet ska också bedriva omvärdsspaning och vara en kontaktlänk  mellan SLU och organisationer inom SLU:s sektorer.


Kontaktinformation

Jane Geismar, utbildningskonsulent
Ortskansli SLU i Skara, sekretariatet för uppdragsutbildning
jane.geismar@slu.se
0511-671 28, 070-270 71 28

Sidansvarig: jane.geismar@slu.se