Om SLU:s alumnverksamhet

Senast ändrad: 04 januari 2019
SLU_110916_5454_jsg.jpg

SLU-alumn stöttar bland annat lokala alumnföreningar vid SLU med att nå ut till andra alumner, arrangera events, ta fram inbjudningar och annat material.

Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka tidigare studenterns kontakt med omvärlden. SLU Alumn arbetar nära SLU Karriär, med karriärstöd till studenter.

SLU Alumn kan även stötta institutioner för att öka studenters kontakt med arbetslivet, tillhandahålla material för alumnrekrytering nationellt och internationellt.

Genom att alumner registrerar sig i alumndatabasen får de fortsatt tillgång till SLU Karriärs verktyg och service efter att de tagit sin examen. Som registrerad alumn får man även ta del av nyheter, utskick och särskilda events för alumner.


Kontaktinformation

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen

018-67 11 39

slualumn@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se