Sveriges lantbruksuniversitet

Datavärdskap för sjöar och vattendrag

Vi är nationella datavärdar för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakning, samt inom den samordnade recipientkontrollen. 

Vårt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vatten­drag.

Publicerad: 19 juli 2017 - Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se