Sveriges lantbruksuniversitet

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1299 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Vem vinner ArtDatabankens naturvårdspris

Hjälp oss att hitta årets vinnare av ArtDatabankens naturvårdspris. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många

Värt att veta Blandskog och blandade mål

Värt att veta Blandskog och blandade mål

Värt att veta... Blandskog och blandade mål ulla.ahlgren@slu.se Mycket av den svenska skogen är blandskog, även om skogsskötselns mallar och riktlinjer är gjorda för ett trädslag i taget.

Om stöd till biologiska museer

Om stöd till biologiska museer

ArtDatabanken utlyser regelbundet medel för vård, omhändertagande av material, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i Sverige. Nästa utlysning är planerad till 2019. Den verksamhet

Om naturvårdspriset

ArtDatabankens Naturvårdspris inrättades 1997 och förste pristagare var Nils Dahlbeck. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. Priset delas ut i samband med

Riksskogstaxeringen söker två medarbetare till kontoret i Umeå!

Riksskogstaxeringen söker två nya medarbetare till kontoret i Umeå. Rikssogstaxeringen och Markinventeringen söker två nya medarbetare till kontoret i Umeå. Sista ansökningsdag har gått ut och vi har

Pristagare genom åren

Pristagare genom åren

Här hittar du alla de personer, organisationer eller företag som har tilldelats ArtDatabankens naturvårdspris, samt motiveringen till beslutet. 2018: Karin och Mats Ericson (läs mer här) "Karin och

Naturvårdspris 2018

ArtDatabankens Naturvårdspris 2018 går till Mats och Karin Ericson för deras arbete med Vargsymposiet. Symposiet har blivit en årlig mötesplats som skapat förutsättningar att på ett enkelt sätt, i en

Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskklassificerat 1033 arter. Risken avser sannolikheten att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk

Riskklassificering av främmande arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad lista över främmande arter. Arbetet omfattar ett tusental arter och har genomförts

Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

ArtDatabankens arbete med främmande arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad nationell lista över invasiva främmande arter. I uppdraget görs vetenskapliga