Sveriges lantbruksuniversitet

Inventering

Viltskadecenter koordinerar och följer länens arbete med inventeringar av stora rovdjur och stora betande fåglar.

Publicerad: 04 november 2018 - Sidansvarig: maria.levin@slu.se