Kontakter inom program Försurning

Senast ändrad: 15 februari 2017
Koord-Forsurning600.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Försurning och anknytande forskning.

Stefan Löfgren, koordinator, miljömålsrelaterade frågor och frågor om skogsmarkskalkning. E-post: stefan.lofgren@slu.se, tel. 023-79 34 57, 070-69 55 177. Inst. för vatten och miljö

Jens Fölster, Referensförhållanden för vattenkvalitet, Bedömningsgrunder för försurning, Trendanalys av långa tidsserier av vattenkemi, Kritisk belastning av försurande ämnen, beräkningsmodell, nationell samordnare för ICP-waters. E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Stina Drakare, bottenfauna, försurningsindex i sjöar och vattendrag. E-post: stina.drakare@slu.se, tel. 018-67 31 02. 

Kerstin Holmgren, projektledare fiskundersökningar, IKEU.
E-post: kerstin.holmgren@slu.se, tel.

Maria Kahlert, kiselalger, försurningsindex i sjöar och vattendrag. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Bengt G. Olsson, långliggande försök om uttag av biobränsle i skog. E-post: bengt.olsson@slu.se, tel. 018-67 19 11.

Johan Stendahl, skogsmarksförsurning, chef Markinventeringen. E-post: johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01

Tobias Vrede, projektledare Integrerad kalkeffektuppföljning, IKEU. E-post: tobias.vrede@slu.se, tel. 018-67 31 17.

Anknytande forskning

Anders Dahlgren, svampar och försurning. E-post: anders.dahlberg@slu.se, tel. 018-67 15 98, 070-350 27 45.

Jonny de Jong, biologisk mångfald och försurning, effekter av uttag av biobränsle. E-post: johnny.de.jong@slu.se, tel. 018-67 10 71, 070-2271914.

Hjalmar Laudon, försurningsprocesser i skogssluttningar. E-post: hjalmar.laudon@slu.se, tel. 090-786 85 84, 070-560 66 25.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Stefan Löfgren, Forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi, SLU
stefan.lofgren@slu.se, 023-79 34 57, 070-69 55 177

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se