Kontakter inom program Övergödning

Senast ändrad: 13 augusti 2018
Jens Fölster och/and Karin Blombäck. Foto: Jenny Svennås-Gillner (Jens Fölster) och Viktor Wrange (Karin Blombäck).

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Övergödning.

Jens Fölster (till vänster i bild): Koordinator program Övergödning. E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Karin Blombäck (till höger i bild): Biträdande koordinator program Övergödning. E-post: karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63.

Vattennav

Karin Blombäck: Tillförordnad föreståndare Vattennav. E-post: karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63.

Faruk Djodjic: Biträdande föreståndare Vattennav. E-post: faruk.djodjic@slu.se, tel. 018-67 31 36.

Datavärdskap och dataleveranser jordbruksmark

Katarina Kyllmar: Ansvarar för datavärdskap jordbruksmark. Dataleveranser Typområden på jordbruksmark och växtnäringsförluster från Observationsfält på jordbruksmark. E-post: katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97.

Beräkningsmodeller

Holger Johnsson: NLeCCS, skyddszonsdatabasen. E-post: holger.johnsson@slu.se, tel. 018-67 24 55 och 070-575 03 47.

Faruk Djodjic: Fyris-modellen. E-post: faruk.djodjic@slu.se, tel. 018-67 31 36.

Elin Widén Nilsson: Fyris-modellen. E-post: elin.widen@slu.se, tel. 018-67 30 37.

Vattenkemiskt laboratorium

Christian Demandt: Vattenkemiskt laboratorium, institutionen för vatten och miljö. E-post: christian.demandt@slu.se, tel. 018-67 31 40.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Karin Blombäck, föreståndare för VattenNAV, 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se