Kontakter inom program Bebyggd miljö

Senast ändrad: 04 oktober 2018
Harald Klein

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Bebyggd miljö.

Harald Klein, kontaktperson för program Bebyggd miljö. E-post: harald.klein@slu.se, tel, 0706-25 80 17. Tankesmedjan Movium, SLU.

Johan Östberg, Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd. E-post: johan.ostberg@slu.se, tel. 040-415126, 070-9108101.

Kerstin Nordin, Projekt Barnkartor - förvalta, använda, samla och samverka. E-post: kerstin.nordin@slu.se, tel. 018-672087.

Per G Berg, Funktionell förtätning. Implementering - tillämpning av resultat från fortlöpande miljöanalys i förtätningsprojekt i svenska städer. E-post: per.berg@slu.se, tel. 018-672513.

Medverkande enheter vid SLU

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se