Datavärdskap - Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 17 januari 2019
SLU och HaV loggor.png

Vi är nationell datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning, samt data från samordnad och annan recipient­kontroll, samt liknande lokal miljöövervakning. Datavärdskapet är ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

I vårt uppdrag ingår att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen av vatten i Sverige, och äger de nationella data som samlas in. Samtliga data som finns inom datavärdskapet får fritt användas enligt CC0.

Vi ser dock gärna att den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss anger att data har hämtats från datavärdskapet och vem som samlat in de data som används (dvs. finansiär och därmed vanligen dataägare).

Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Utöver de data som direkt kan ses och hämtas hem via länkarna nedan, så har vi även äldre data från prov­tag­nings­stationer som var i bruk framför allt under 1960- och 1970-talen. Var vänlig och kontakta oss om ni är intresserad av äldre data.

Vad gäller dataformat, kvalitetsmärkning och använda metoder, klicka här.   OBS! Vissa data- och kartlänkar nedan hänvisar till vår gamla databas som omfattar data t.o.m. 2013. Merparten av dessa data är redan överförda till det nya systemet och resten kommer att succesivt föras över tillsammans med nyare data till vår nya integrerade kart- och data­utsöknings­tjänst Miljödata-MVM som nås via direkt­utsökning via länkarna MVM nedan.

 

Programområde: Sötvatten

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
NMÖ Vattendrag, trendstationer Bottenfauna 1985- MVM Richard Johnsson
Påväxtalger 2007-  MVM Maria Kahlert
Vattenkemi 1962- MVM Jens Fölster
NMÖ, Flodmynningar Vattenkemi 1965- MVM  Jens Fölster
NMÖ Sjöar, trendstationerBottenfauna 1986-  MVM Richard Johnsson
Djurplankton 1990- Karta Data Tobias Vrede
Makrofyter 2007- MVM Frauke Ecke
Vattenkemi 1983- MVM Jens Fölster
Växtplankton 1975- MVM Stina Drakare
NMÖ Stora sjöarna, Mälaren


Bottenfauna 1969-  MVM Richard Johnsson
Djurplankton 1964- Karta Data Tobias Vrede
1996, 1998, 2004-2006   Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1964-  MVM Lars Sonesten
Växtplankton 1955-  MVM Stina Drakare
NMÖ Stora sjöarna, Vänern


Bottenfauna 1973-  MVM Richard Johnsson
Djurplankton 1973- Karta Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1969- MVM Lars Sonesten
Växtplankton 1973- MVM Stina Drakare
NMÖ Stora sjöarna, Vättern


Bottenfauna 1971-  MVM Richard Johnsson
Djurplankton 1974-2003 Karta Data Tobias Vrede
2004-   Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1966-  MVM Lars Sonesten
Växtplankton 1967-  MVM Stina Drakare
NMÖ Stora sjöarna, Mälarens tillflöden Vattenkemi 1958- MVM Lars Sonesten
NMÖ Stora sjöarna, Vänerns tillflöden Vattenkemi 1968- MVM Lars Sonesten
NMÖ Stora sjöarna, Vätterns tillflöden Vattenkemi 1966- MVM Lars Sonesten
Riksinventeringar, sjöar och vattendrag Bottenfauna 1995, 2000   Data Richard Johnsson
Vattenkemi 1972, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005   Data Jens Fölster
NMÖ Sjöar, omdrevsstationer Vattenkemi 2007-  MVM Jens Fölster
Samordnad recipientkontroll Vattenkemi 1961- Sök i MVM Andreas Rudh
Biologi 1969- Sök i MVM Andreas Rudh

 

Programområde: Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU)

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
IKEU Sjöar Bottenfauna 1989- MVM Willem Goedkoop
Djurplankton 1990-2007 Karta Data Tobias Vrede
Vattenkemi 1989- MVM Jens Fölster
Växtplankton 1997- MVM Stina Drakare
IKEU Vattendrag Bottenfauna 2000-2002 MVM Cecilia Andrén
Påväxtalger 2007-  MVM Maria Kahlert
Vattenkemi 1989- MVM Jens Fölster

 

Programområde: Åtgärdsövervakning

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
NMÖ Sjöar, Kalkeffektuppföljning (NKEU Sjöar) Vattenkemi 2013 MVM Jens Fölster
NMÖ Vattendrag, Kalkeffektuppföljning (NKEU Vattendrag) Vattenkemi 2013-2015 MVM Jens Fölster
RMÖ, Kalkeffektuppföljning (KEU) Vattenkemi 2004-     Pernilla Rönnback
Biologi 1997- MVM Andreas Rudh

 

Programområde: Skog (Integrerad miljöövervakning [IM])

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Data Kontakt
Integrerad monitoring Vattenkemi 1994- Karta Data Lars Lundin
Vegetation 1982-   Data Ulf Grandin

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Se separat sida med leveransinformation Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för HaV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer
Kvalitetssystemet

Vattendrag, trendstationer

Flodmynningar

Sjöar, trendstationer

Sjöar, omdrevsstationer

 

Lokalbeskrivning
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - inventering med oberoende urval (M42)
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - M42-inventering med riktat urval (mikrobiotoper)
Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag - tidsserier
Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Djurplankton i sjöar
Växtplankton i sjöar
Metaller i sediment
Vattenkemi i sjöar
Vattenkemi i vattendrag
Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Påväxt i sjöar och vattendrag - kiselalgsanalys
Makrofyter i sjöar

Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se