Kontakter inom program Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 15 februari 2017
Koord-Sjoarvatten600.jpg

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner och medverkande inom program Sjöar och vattendrag.

Stina Drakare, koordinator (till vänster i bild). Miljöövervakning och bedömningsgrunder för växtplankton. E-post: stina.drakare@slu.se,
tel. 018-67 31 02.
Inst. för vatten och miljö, SLU.

Erik Petersson, bitr. koordinator (till höger i bild). E-post: erik.h.petersson@slu.se, tel. 010-478 42 39. Inst. för akvatiska resurser, SLU.

Sara Bergek, Provfiske, bestånduppskattningar och förvaltning av fisk i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). E-post: sara.bergek@slu.se, tel. 010-478 41 14.

Magnus Dahlberg, Koordinering av provfiske i sjöar. E-post: magnus.dahlberg@slu.se, tel 010-478 42 22.

Christian Demandt, Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser. E-post: christian.demandt@slu.se, tel. 018-67 31 40.

Jens Fölster, Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning (även koordinator för program Övergödning). E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Ulf Grandin, Integrerad miljöövervakning (IM). E-post: ulf.grandin@slu.se, tel. 018-67 31 04.

Kerstin Holmgren, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för fisk, kalkeffektuppföljning. E-post: kerstin.holmgren@slu.se, tel 010-478 42 29.

Maria Kahlert, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Anders Kinnerbäck, Datavärdskap provfiske i sjöar. E-post: anders.kinnerback@slu.se, tel: 010-478 42 34.

Hans Lundqvist, Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån. E-post: hans.lundqvist@slu.se, tel. 090-786 83 15, 070-542 10 20.

Stefan Palm, Bestånduppskattning av lax och öring, genetik fiskpopulationer, ordförande (2017-) för ICES arbetsgrupp för lax och öring i Östersjön (WGBAST). E-post: stefan.palm@slu.se, tel. 010-478 42 49.

Leonard Sandin, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för fisk vattendrag, ordf. svenska standardarbetet gällande biologiska vattenundersökningar (SIS TK 426) och europeiska arbetet med fiskstandarder (CEN TC 230 WP24). E-post: leonard.sandin@slu.se, tel. 010-478 42 28.

Berit Sers, Datavärdskap provfiske vattendrag. E-post: berit.sers@slu.se,
tel. 010-478 42 42.

Lars Sonesten, Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK). E-post: lars.sonesten@slu.se, tel. 018-67 30 07, 070-256 24 44.

Medverkande enheter

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Erik Petersson, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se