Sveriges lantbruksuniversitet

Senaste statistiken från Riksskogstaxeringen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring.