Kontakter inom program Skog

Senast ändrad: 14 augusti 2018
Anna-Lena Axelsson och/and Lars Edenius. Foto: Viktor Wrange.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Skog.

Anna-Lena Axelsson (till vänster i bild): Koordinator program Skog, miljömålsrelaterade frågor, skogshistoria, digitalisering av historiska skogsdata. E-post: anna-lena.axelsson@slu.se, tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71.

Lars Edenius (till höger i bild): Biträdande koordinator program Skog. Ansvarar för de delar av programmet som rör vilt. E-post: lars.edenius@slu.se, tel. 090-786 83 41, 070-550 19 70.

Riksskogstaxeringen

Jonas Fridman: Programchef Riksskogstaxeringen. Resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen. E-post: jonas.fridman@slu.se, tel. 090-786 84 73, 070-678 40 52.

Per Nilsson: Resultatredovisning och dataleveranser från Riksskogstaxeringen, webbsystemet Taxwebb. E-post: per.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 72, 070-309 69 19.

Markinventeringen

Johan Stendahl: Projektledare Markinventeringen, resultatredovisning och data från Markinventeringen. E-post: johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01.

Lars Lundin: Markinventeringen, samordning laboratoriet, kartörskurser, samt integrerad monitoring, efterbehandling av torvmarker. E-post: lars.lundin@slu.se, tel. 018-67 10 70, 018-67 31 09, 070-373 62 43.

Heltäckande skogsdata/skogliga karteringar

Mats Nilsson: Heltäckande skogs- och biotopkartläggning. Biträdande prefekt för fortlöpande miljöanalys vid inst. för skoglig resurshushållning. E-post: mats.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 22.

Internationell rapportering och samverkan

Mats Nilsson: Internationella frågor (Forest Focus, COST E43), miljömålsrelaterade frågor. E-post: mats.nilsson@slu.se, tel. 090-786 84 22.

Skador och störningar

Sören Wulff: Nationell riktad skogsskadeövervakning, Internationell rapportering av skogsskador (ICP Forest). E-post: soren.wulff@slu.se, tel. 090-786 83 52, 070-676 17 36.

Åke Lindelöw: Skogsskada, webbsystem för diagnos och rapportering. Övervakning av granbarkborre. E-post: ake.lindelow@slu.se, tel. 018-67 23 37, 070-643 33 17.

Göran Nordlander: Övervakning av snytbagge. E-post: goran.nordlander@slu.se, tel. 018-67 23 65, 0730-20 42 68.

Anders Granström: Övervakning av skogsbränder. E-post: anders.granstrom@slu.se, tel. 090-786 83 39, 070-229 72 96.

Metodutveckling, analyser och scenarier

Gun Lidestav: Fortlöpande markägaranalys. E-post: gun.lidestav@slu.se, tel. 090-786 83 91, 072-216 92 24.

Ola Langvall: Bärprognoser, ekologiska basdata från försöksparker. E-post: ola.langvall@slu.se, tel. 0472-26 31 80.

Tomas Lämås: Skogliga scenarioanalyser, Heureka. E-post: tomas.lamas@slu.se, tel. 090-786 84 05, 070-328 20 10.

Hjalmar Laudon: Skogsbrukets effekter på vattenkvalitet. E-post: hjalmar.laudon@slu.se, tel. 090-786 85 84, 070-560 66 25.

Vilt

Göran Ericsson: Skogen och människan, friluftslivsmönster. E-post: goran.ericsson@slu.se, tel. 090-786 85 08, 070-676 50 12.

Frauke Ecke: Miljöövervakning av smågnagare, zoonoser. E-post: frauke.ecke@slu.se, 090-786 86 42, 070-263 61 55.

Gunnar Jansson: Viltövervakning Grimsö/SITES. E-post: gunnar.jansson@slu.se, tel. 0581-69 73 18.

Petter Kjellander: Specialist på hjortdjur. E-post: petter.kjellander@slu.se, tel. 0581-69 73 37. 

Inga Ängsteg: Verksamhetsansvarig för Viltskadecenter. E-post: inga.angsteg@slu.se, tel. 0581-69 73 36, 070-662 58 61.

Holger Dettki: The Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM). E-post: holger.dettki@slu.se, tel. 090-786 85 05, 073-048 78 72.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se