Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsmästarskolan

Skogsmästarskolans huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

SLU_060607_0009_n.jpg

Vår verksamhet

Vårt utbildningsprogram är Skogsmästarprogrammet. Vi ger också fristående högskolekurser inom olika ämnesområden samt Skogligt Basår i samarbete med naturbruksgymnasiet som en väg in på programmet.

Läs gärna mer om vilken nytta skogsbruket gör för Sverige på: www.svenskaskogen.nu.

På forskningssidan ligger Skogsmästarskolans ämnesområden främst inom hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling. Vi har även uppdragsverksamhet som de senaste åren fokuserat på internationella projekt med insatser i olika länder. Utöver detta bedriver Skogsmästarskolan också konferensverksamhet.

Kalender
Publicerad: 02 november 2017 -