Sveriges lantbruksuniversitet

Viltskadecenter, VSC

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle.
Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer.