Områdesbehörigheter

Senast ändrad: 19 september 2018

För att bli antagen till en specifik utbildning måste du uppfylla kraven på behörighet. Olika utbildningar kräver olika behörighet och i Sverige definieras dessa som områdesbehörigheter. Nedan hittar du SLU:s områdesbehörigheter för de två senaste gymnasiesystemen, GY2000 - 2011 och GY2011.

Områdesbehörighet A3 och 3

Områdesbehörighet A3 (2011 - )

Behörighetskurser:

Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Områdesbehörighet 3 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Gäller för:

 • Agronomprogrammet – ekonomi
 • Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling
 • Ekonomi – kandidatprogram
 • Landskapsarkitektprogrammet Alnarp
 • Landskapsarkitektprogrammet Uppsala (fr.o.m 2017)

Områdesbehörighet A9 och 9

Områdesbehörighet A9 (2011 - )

Behörighetskurser:

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Områdesbehörighet 9 (2000 - 2010)

Behörighetskurser:

Fysik B, Kemi A,  Matematik E

Gäller för:

 • Civilingenjör i energisystem
 • Civilingenjör i miljö och vattenteknik

Områdesbehörighet A11, 11 och 14

Områdesbehörighet A11 (2011 - )

(nuvarande områdesbehörighet 11 & 14)

Behörighetskurser:

Biologi 2, Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 (Matematik 3 för landskapsarkitekt- Ultuna)

Områdesbehörighet 11 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkurserna.

Områdesbehörighet 14 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkurserna.

Gäller för:

 • Agronomprogrammet- husdjur
 • Agronomprogrammet-livsmedel
 • Agronomprogrammet- mark/växt
 • Biologi och miljövetenskap- kandidatprogram
 • Etologi- och djurskydd- kandidatprogram
 • Hortonomprogrammet
 • Sport- och sällskapsdjur- kandidatprogram
 • Jägmästarprogrammet 
 • Landskapsarkitektprogrammet- Ultuna (t.o.m. 2016)

Områdesbehörighet A13 och 13

Områdesbehörighet A13 (2011 - )

Behörighetskurser:

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Områdesbehörighet 13 (2000 - 2010)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik B, Kemi B,  Matematik D

Gäller för:

Veterinärprogrammet

Områdesbehörighet A14 och 15

Områdesbehörighet A14

Behörighetskurser:

Matematik 2a, alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2 för nedanstående program)

Områdesbehörighet 15

Behörighetskurser:

Matematik B, Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A 

Gäller för:

 • Djursjukskötare- kandidatprogram
 • Hippolog- kandidatprogram
 • Landskapsingenjörsprogrammet
 • Lantmästare- kandidatprogram
 • Skogsmästare- kandidatprogram (inkl kurser från naturbruksprogram, 500 gymnasiepoäng; Motor- och röjmotorsåg 1, Skogsskötsel 1, Virkeslära, Terrängtranporter alt Fordon och redskap, virkestransport med skotare)
 • Trädgårdsingenjör: design- kandidatprogram
 • Trädgårdsingenjör: odling- kandidatprogram

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se